Tandläkare

Föreläsare och talare

Vi lyssnar på er!

På nätet kan man enkelt finna föreläsare för olika ämnen. Den rätte ger ett berikat möte, förstärker tankar och understryker det budskap som denne vill ha framhävt. Det är dessutom underhållande att lyssna till en god föreläsning inom ett intressant ämne. Den skickligaste motiverar, inspirerar, roar och ger en god underhållning samtidigt som denne belyser ämnet på ett bra sätt. Han kanske till och med lyfter evenemanget eller konferensen.

Vad man än önskar ifrån en talare finns det gott om företag som kan serva och hjälpa dig med att få just precis den person som du önskar. Du kan hitta den bästa professionella moderatorn, konferencieren, programledaren, intervjuaren, samtals- eller debattledaren. Denne kommer att föreläsa inom de flesta typer av sammanhang och ger den bästa dimensionen till ditt evenemang.

Föreläsaren kan ge ett företagsanpassat tal eller en skräddarsydd föreläsning av en hög kvalitet för att stärka kompetensen hos din organisation. Genom en föreläsning skapas meningsfulla möten som kan vara antingen en kort föreläsning eller ett långt seminarium. Det finns ett brett utbud att tillgå för en lärorik och inspirerande föreläsning som kan handla om ledarskapet, kommunikationen och konflikthanteringen i ditt företag. Detta leder till att dina anställda får den största förutsättningen för att bli framgångsrika som medarbetare. En duktig talare förhöjer mötet så att de anställda kommer att lyssna till föredraget med ett stort intresse utan att för den skull bli långrandig och utdragen. Den bästa föreläsaren komprimerar ämnet så att lyssnarna inte hinner bli uttråkade och sömniga av ett alltför långt tal.

Boka en en föreläsare som passar ert företag.

Låt er personal utvecklar och bli inspirerade.

BOKA TID

Här kan ni se vilka tjänster vi erbjuder

  • • Föreläsning

    En föreläsning skall vara så pass givande och medryckande att lyssnarna kan ta del av den utan att bli uttröttade av en alltför ingående talare. Däremot skall det speciella ämnet belysas grundligt och noggrant så att föreläsningen gott och väl kan tillföra åhöraren nya kunskaper i det utvalda ämnet. Föreläsningen bör ej vara så pass lång att den föranleder någon paus utan bör gå under ett svep. Detta för att förhindra att lyssnarna tappar intresset och inte vill återgå till den senare delen efter pausen.

  • • Föredrag

    När man skall hålla ett föredrag bör man vara väl förberedd på vad man skall tala om. Är föredraget långt, kan man behöva föra stödanteckningar om ämnet som man kan läsa innantill ur för att inte komma av sig. Att hålla ett föredrag för en grupp människor kräver ett stort engagemang hos föreläsaren, då det gäller att kunna fånga åhörarnas intressen under en viss tid. Talaren bör helst ha ett glas vatten tillgängligt så att han kan förhindra heshet i rösten.

  • • Utbildning och kurser

    Det finns utbildningar som certifierar goda talare till att bli föreläsare. Denna kurs är till för att vidareutveckla duktiga talare till att bli en ännu bättre föreläsare. De som håller i kursen har en lång och gedigen erfarenhet av föreläsningar och har själv arbetat inom området. De har själva varit föreläsare till yrket under ett stort antal år och har därför goda förkunskaper att dela med sig av till eleverna.

Kurser

Kurserna anordnas och finns att genomgå i Thailand respektive Örebro av seriösa och väletablerade utbildare som kan sin sak. En certifierad föreläsare har kunskaper i att kunna inta scenen, skapa en innehållsrik föreläsning och finna den rätta tråden i föreläsningen. Denne får kunskaper i att kunna uttrycka sig väl i det svenska språket och att bemästra de flesta talarämnena. Eleven får dessutom lära sig att hitta sin publik, att kunna fånga åhörarnas intresse, att kunna lägga en stor kraft i budskapet och att vara en god talare.

I kurspriserna, som är relativt höga, ingår kurslitteratur, kost och logi. Om man seriöst vill delta i dessa kurser, kan det därför vara bra om man ansöker om ett studielån för att kunna klara av deltagaravgiften. Kursen indelas i 3 olika moment varav den första äger rum i Thailand och de andra 2 delmomenten i Örebro. Delmoment 1 är till för den något erfarne föreläsaren som vill kunna vidareutveckla sina kunskaper. Den andra delen ger talaren en möjlighet att ytterligare fördjupa sig så att denne kan bli en professionell föreläsare. Den sista delen är enbart en modul för att ge en möjlighet till att bli en certifierad föreläsare. Flygresan till Thailand ingår inte i kurspriset.

ONLINEBOKNING

Här kan du hitta lediga föreläsare och boka en tid ni önskar direkt.

Kontakta oss

Adress: Jojogatan 3, 212 Malmö

045878544


(Lämna tom)